LLAR D'INFANTS L'ESTEL         Passeig de Canal, 26 08970 Sant Joan Despi (Barcelona)    TEL 93.373.58.66
 QUI SOM?
 TRETS D'IDENTITAT
 OBJECTIUS
 SERVEIS I HORARIS
 ACTIVITATS
 AGENDA
 VISITA VIRTUAL
 CONTACTAR
 ON ESTEM?
 ENLLAÇOS
  AGENDA


Normes

 NOTES D´IDENTITAT DEL CENTRE

 • La nostra escola es defineix com escola laica, coeducativa i catalana.

 

Línia pedagògica. 

 • Entenem que l´escola bressol forma part del procés educatiu, que després continua a l´escola.  
 • L´escola en si mateixa  ha de donar al nen una seguretat i equilibri, partint d´un clima de tranquilitat, amb l´establiment d´uns llaços afectius.  
 • L´objectiu de l´escola, partint de l´activitat pròpia dels infants és afavorir el desenvolupament integral dels nens i nenes, atenen-los en la seva globalitat. 
 • El nen s´ha de desenvolupar com un ésser autònom.

 

Informació de caire general

 • Totes les peçes de roba, que el nen-nena porti a l´escola, estaran marcades amb el seu nom y cognom en lloc ben visible.La bata y en general totes les peçes que hagin de ser pengades, portaràn una tira d´uns 10 cms. de beta, a l´alçada del coll. La bata portarà lligat un mocador a la butxaca amb una beta.
 • Tindran de disposar de dues batas.
 • Tots els dimecres y caps de setmana, es tornaran las batas per la seva                   neteja, el dia següent seran reposades.  
 • Evitem els vestits complicats. Petos i tirants, son els principals enemics, quan el nen-a ha de fer “pi-pi” urgentment.
 • Es necessària la màxima puntualitat en entrades i sortides. Es una norma més d´educació del nen-nena.
 • Les sortides organitzades pel grup-classe seran per tots els alunmes. No podran assistir a l´escola els nens-es que no hi participin de la sortida del seu grup.
 • No s´entregarà cap nen-a a persona no identificada, sense coneixement de la direcció.
 • No està permés que el nen-nena porti de casa cap mena de joguina, dons provoca recels entre els nens.
 • No es responsabilitat de l´escola, les pèrdues o trencaments de petites joies que els nens acostumen a portar.
 • Per entrevistar-se amb el personal de l´escola, es imprescindible demanar hora de visita.
 • En les comunicacions amb els membres de l´escola, siguin breus. Excepte en urgencies, no interrumpeixin les classes.
 • Tots els encarrecs s´han de fer per escrit. No responsabilitzan-se de qualsevol notificació verbal.


Material necessari:

Al incorporar-se l´alumne a l´escola ha de disposar en la seva cartera diariament el següent material:  

Nivell de 4 a 24 mesos

 • Dos xumet marcat i amb cadena, per poder-se pengar (si normalment l´utilitza).
 • Dos “bodys” (samarretes).
 • Una muda complerta (estiu o hivern), segons l´epoca de l´any.
 • Pomada,crema o talc (si utilitza).
 • Paquet de tovalloletes d´un sols ús.
 • Paquet de bolquers.
 • Bata-uniforme de l´escola.
 • Xandall escolar (estiu, hivern).
 • Cartera de l´escola.

 
Nivell de 24 a 36 mesos

 • Una muda complerta d´estiu o hivern (segons l´època de l´any).
 • Si encara no controla esfinters: Paquet de tovalloletes d´un sol ús, tres calçetes i un paquet de bolquers. 
 • Bata-uniforme de l´escola.
 • Xandall escolar (estiu, hivern).
 • Cartera de l´escola.

Tots els nens-nenes, hauran de portar un dia a la setmana el xandall de l´escola 


Material escolar: 

 • El material didàctic i escolar ho proporciona l´escola.
 • El material escolar utilitzat per l´alumne (ceres, fang, gomets, etc.) no podrà ser portat a casa pel nen-nena, dons es propietat del grup, no individual.
 • Trimestralment els remetrem el total del treball realitzat per l´alumne en forma d´album i restant en aquest moment en la seva propietat.
 • Quan l´alumne porti de casa material de la seva propietat (contes, estoix, colors, etc.), l´escola no es farà responsable de la seva devolució.

  Els alumnes  de 1 a 2 anys i de 2 a 3 anys hauran d'abonar l'import de les 
  fitxes escolars.Mitja pensió:

 • Aquest servei estarà a disposició de tots els alumnes de l´escola, poden ser utilitzat en dies ocasionals o mensualment.
 • Es deurà comunicar per escrit i amb antelació a la direcció, si algún menjar pot perjudicar al seu fill-filla.
 • Els nens-nenes que per prescripció mèdica hagin de seguir un règim  alimentari, disposaran d´ell.
 • El preu del menjar inclou: el dinar del migdia i el berenar.
 • Els nens-nenes, hauran de venir esmorzats de casa. Només es donarà esmorzar els alumnes que entrin a l´escola abans de les 8,45 h. del matí.
 • El dinar es donarà a les 12 h. del matí.

.  Si l’alumne ha de fer servir aquest servei en dies ocasionals, es   
   comunicarà abans de les 9,30 h. del mateix dia. Podran abonar aquest     
   servei, comprant els tiquets de dinar a la mateixa escola.  

 

Reglament Sanitari: 

 • Es imprescindible la total col.laboració de tots els pares i mares, per poder mantindre l´escola en les millors condicions higièniques.
 • No portin a cap nen-nena a l´escola si sospiten que està incubant alguna malaltia. Evitaran transmisions de gèrmens dels que poguin ser portadors.
 • No s´acceptarà a cap nen-nena, que tingui indicis de conjuntivitis o procesos diarreics, ja que es transmeten amb molta facilitat d’uns a l’altres.
 • Temps mínim de desenvolupament de malalties infantils, i  que el nen-nena no haurà d´ assistir a l´escola:

                   Xarrampió i Rubeola............10 dies.
                   Galteres i Varicel.la..............15 dies.
    Preguem autorització del seu pediatra, per poder incorporar-se de nou a
    L’escola.        

 • No es permés fumar en les instal.lacions del centre tant internes com externes (pati).
 • No s´administrarà cap mena de medicament per part de l´escola a cap alumne. Els pares/mares, podran accedir a l´escola en qualsevol moment del dia per poder administrar ells mateixos el medicament corresponent els seus fills-filles.
 • No es permet l’entrada a dins de les aules a tota persona que no sigui del personal de l’escola, ja que l’entrada desde el carrer, comporta brutícia i gèrmens arrossegats pels peus. Preguem que l’entrada i recullida de nens-es es faci desde el passadis. (No entrin a dins de les aules, si us plau).   


Normes de cobrament: 

 • El cobrament dels rebuts es realitzaran els 11 mesos naturals del curs, de Setembre a Juliol.
 • Els dies de pagament seran del 1 al 5 de cada mes, preguem siguin respectats aquets dies.
 • L´import de l´inscripció es farà efectiu al formalitzarla i en cap cas serà retornat.
 • La mensualitat de Juliol, es cobrarà en el mes de Desembre.
 • La falta d´assistència dels nens-nenes, no impedirà el pagament dels rebuts.
 • La baixa definitiva es comunicarà amb un mes d´antelació. Si no es comunica amb aquest interval de temps, s´haurà d´abonar la mensualitat següent.

    No s´acceptarà la baixa definitiva dels mesos de Juny i Juliol.

 • L´import del menjar, es cobrarà avançadament.
 • Els nens-nenes que utilitzin el servei de menjador amb caràcter no fixe, s´els cobrarà el menjar mitjançant els tiquets de dinar,  el mateix dia que ho solicitin.

.   L’import de les fitxes i del equipament escolar (bata, cartera i xandalls),     
   s’abonarà al moment que els sigui subministrat.

 

Documentació: 

Per facilitar l´inscripció de l´alumne es imprescindible:  

 • Fotocopia del llibre de familia.
 • Fotocopia D.N.I dels pares.
 • Fotocòpia de la tarjeta  de la Seguretat Social on el nen-nena estigui inscrit.
 • Fotocòpia del carnet de vacunació.
 • Certificat mèdic, acreditant no patir malaltia infecto-contagiosa i estar convenientment vacunat per la seva edat.
 • Haver complimentat la fitxa d´inscripció i quants requisits sol.liciti la direcció.
 • 4 fotografies de tamany carnet.


HORARI DE L´ESCOLA:

 • Entrades: Matí,  de    7’30 h. a 9,00 h.

                     Tarda    a     les       15’00 h.

 • Sortides: Matí,     a    les         12’00 h.

                     Tarda, de 17’00 h. a  18,00 h.  

 

Preguem siguin respectats els horaris, per l´organització de l´escola y el bé dels nens-nenes.

Llar d’infants L’estel

L´escola ens ha informat de les normatives escolars d´aquesta llar d´infants.

Com a usuaris d´aquesta escola acceptem la normativa exposada i ens fem responsables de cumplir.les.                       

 

                             

 

                                Signatura dels pares.

 

*Retornar a l´escola.

 

                                     Sant Joan Despí,                      2007    .

 

 

 


Estimats pares i mares:

 

Els fem arrivar a través d´aquest fulls les normes escolars de la nostre llar actualitzades.
Preguem siguin lleigides atentament.
També els fem arrivar el full d´acceptació d´aquestes normes,tenen que tornar-lo degudament signat.
 

 

                                                                

 

 

 

                                                               La direcció.

 

© copyright 2008 LLAR D'INFANTS L'ESTEL