LLAR D'INFANTS L'ESTEL         Passeig de Canal, 26 08970 Sant Joan Despi (Barcelona)    TEL 93.373.58.66
 QUI SOM?
 TRETS D'IDENTITAT
 OBJECTIUS
 SERVEIS I HORARIS
 ACTIVITATS
 AGENDA
 VISITA VIRTUAL
 CONTACTAR
 ON ESTEM?
 ENLLAÇOS
      OBJECTIUS

.   Proporcionar la consecusió de l’autonomia del infant a 
    través de l’adquisició d’hàbits personals i socials.

.   Afavorir la sociabilització de l’infant potenciant la
    consecusió de les destresses socials bàsiques (imitació,
    participació, comunicació, llenguatge, etc).

.   Ajudar a desenvolupar les capacitats de comunicació pel
    que fa a la comprenssió i expressió (oral, gestual,
    simbòlica...).

.   Proporcionar els nens-es habilitats lingüistiques per a la
    comprenssió i expressió oral en llengua catalana.

.   Aconseguir un coneixement i coordinació del propi cos de
    manera gradual i progressiva que faci posible la precisió
    en les motricitats fines i gruixudes.

.   Proporcionar un àmbit educatiu en el qual l’infant trobi la
    seguretat, l’estabilitat i l’equilibri necessaris per
    desenvolupar-se feliçment i eficaçment.

.   Adquirir hàbits socials (compartir, respectar normes...) i
    hàbits d’ordre personal.

.   Proporcionar l’adquisició de conceptes a partir del
    coneixement de la realitat social i natural: entorn familiar
    i entorn físic.

.   Exercir l’acció educadora tenint en compte les
    característiques individuals de cada nen-a, en un propòsit
    específic d’atenció complementària envers els nens-es     amb necessitats educatives especials
 
 
 
© copyright 2008 LLAR D'INFANTS L'ESTEL